Νεα

Βρογχιολίτιδα από Ρινοϊό: Προάγγελος Άσθματος;

Η βασική ερώτηση του γονιού που το παιδί του εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό του, ειδικά τα πρώτα χρόνια ζωής, αποτελεί ο προσδιορισμός της πιθανότητας να εκδηλώσει μελλοντικά άσθμα. Αυτό αποτελεί και πρόκληση για τον ιατρό που αντιμετωπίζει παιδιά με βρογχιολίτιδα.

 

Μεγάλη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 2,200 παιδιά σε 16 πανεπιστημιακά νοσοκομεία των Η.Π.Α., επιχείρησε να προσδιορίσει το κατά πόσο παιδιά που νόσησαν από βρογχιολίτιδα παρουσιάζουν, αναλόγως του ιού που προκάλεσε τα συμπτώματα, αυξημένα ποσοστά εκδήλωσης άσθματος στο μέλλον.

 

Στην έρευνα αυτή, ταυτοποιήθηκε ως αιτιολογικός παράγοντας ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) σε ποσοστό 59%, ο ρινοϊός σε ποσοστό 13%, ενώ 13% των μελετημένων παιδιών παρουσίασε συνλοίμωξη με RSV και ρινοϊό. Στο υπόλοιπο 15% των παιδιών δεν αναγνωρίστηκε κανένας από τους δύο ιούς ως αιτιολογικός παράγοντας.

 

Συγκρινόμενες οι ανωτέρω κατηγορίες ασθενών, έδειξαν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης αναπνευστικού συριγμού στα παιδιά στα οποία ως αιτιολογικός παράγοντας της βρογχιολίτιδας αναγνωρίστηκε ο ρινοϊός με ποσοστό 36%, σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι εμφάνισαν αναπνευστικό συριγμό σε ποσοστό χαμηλότερο του 21%. Ομοίως, η ομάδα παιδιών με βρογχιολίτιδα από ρινοϊό εμφάνιζε υψηλότερα ποσοστά εκζέματος σε ποσοστό 23% έναντι περίπου 15% των άλλων ομάδων. Συχνότερη ήταν και η ανάγκη χορήγηση κορτικοστεροϊδών από το στόμα.

 

Ενδιαφέρον, έχει και η ηλικιακή κατανομή των ασθενών καθώς τα νοσούντα από βρογχιολίτιδα προκαλούμενη από ρινοϊό παιδιά εμφάνισαν μεγαλύτερη μέση ηλικία (άνω των 12 μηνών σε ποσοστό 23%), συγκρινόμενα με τις άλλες ομάδες.

 

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προκαλούμενες από ρινοϊό βρογχιολίτιδες συναντώνται συχνότερα σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας τα οποία έχουν ιστορικό αναπνευστικού συριγμού (άσθμα) και συμπτωματολογία εκζέματος.

 

Παρότι, η έρευνα δεν απαντά ευθέως στο ερώτημα αν η βρογχιολίτιδα από ρινοϊό αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την μελλοντική εμφάνιση άσθματος, φαίνεται ότι υποστηρίζει αυτό το ενδεχόμενο. Κυρίως, όμως, αναδεικνύει ότι η «βρογχιολίτιδα» δεν είναι μια νόσος ομοιογενής και ανεξάρτητη του ιού που την προκαλεί αλλά, αναλόγως αυτού, αλλάζει τόσο η θεραπεία όσο και η πρόγνωση που μπορεί να δοθεί στους γονείς.