Νεα

Ανοσολογικά χαρακτηριστικά της ειδικής ανοσοθεραπείας έναντι αλλεργιογόνων και της νόσου COVID-19 – Ομοιότητες και Διαφορές

Η ειδική ανοσοθεραπεία έναντι αλλεργιογόνων επάγει ανοσολογική ανοχή ειδική για το αλλεργιογόνο, χρησιμοποιώντας διάφορους μηχανισμούς που αλλάζουν την ανοσολογική απάντηση. Οι μηχανισμοί αυτοί δε φαίνεται να επηρεάζουν την κατάλληλη αντιϊκή ανοσιακή απάντηση μέσω παραγωγής κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων και IgM και IgG αντισωμάτων. Στη νόσο COVID-19 η ανοσολογική απάντηση ακολουθεί διαφορετικούς μηχανισμούς, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ανοσολογικές μεταβολές Ειδική ανοσοθεραπεία  COVID-19
Τ-κυτταρική απόκριση Καταστολή των TH2 κυττάρων, επαγωγή Treg και TH1 κυττάρων  Λεμφοπενία σε σοβαρές   περιπτώσεις
CD8+ T κύτταρα Χωρίς αξιόλογη μεταβολή  Σοβαρή λεμφοπενία   παρατηρείται στα CD8+ T   κύτταρα
TH1-TH2 απόκριση Η ειδική ανοσοθεραπεία μειώνει την ειδική για το αλλεργιογόνο TH2 απόκριση στην κυκλοφορία και στα προσβεβλημένα όργανα (π.χ. μύτη) Σε σοβαρή νόσο υπάρχει σοβαρή, συστηματική, φλεγμονώδης απάντηση με παραγωγή καταρράκτη κυτταροκινών
Ηωσινόφιλα Μείωση σε αριθμό και παραγωγή μεσολαβητών στη ρίνα Συστηματική μείωση σε αριθμό σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς
Επίπεδα ειδικών αντισωμάτων Η ειδική για το αλλεργιογόνο IgE μειώνεται στην πορεία της νόσου, με πρώιμη αύξηση των ειδικών IgG4 Σε οξεία φάση, τα ειδικά για τον ιό  IgM αντισώματα αυξάνονται, με ακόλουθη αύξηση των ειδικών για τον ιό  IgG, κατά τη φάση της ανάρρωσης

 

Παραπομπή:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.14336