Νεα

Νεότερα δεδομένα για τη σχέση μεταξύ των αλλεργικών παθήσεων και τη νόσο COVID-19: Μια αναδρομική μελέτη κοόρτης στη Νότια Κορέα.

Τα έως σήμερα δεδομένα για τη σχέση των αλλεργικών παθήσεων με τη νόσο COVID-19 είναι αντικρουόμενα. Σε μια πρόσφατη μελέτη κοόρτης που διεξήχθη στη Νότια Κορέα, αναλύθηκαν αναδρομικά τα ιατρικά αρχεία 219.959 ασθενών ηλικίας 20 ετών και άνω (μέση ηλικία 49+/-19.9) που ελέγχθηκαν για SARS-CoV-2 μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 15ης Μαΐου 2020, ώστε να προσδιοριστεί η συσχέτιση μεταξύ υποκείμενων αλλεργικών παθήσεων (άσθμα, ρινίτιδα, ατοπική δερματίτιδα) και της πιθανότητας θετικού ελέγχου SARS-CoV-2, όπως και της πιθανότητας βαριάς νόσησης από COVID-19 (εισαγωγή σε ΜΕΘ, ανάγκη επεμβατικού αερισμού, θάνατος).

 

Στον συγκεκριμένο πληθυσμό, 32.845 ασθενείς (14,9%) διαγνώστηκαν με άσθμα, 138.743 ασθενείς (63,1%) με αλλεργική ρινίτιδα και 8,591 (3,9%) με ατοπική δερματίτιδα. Μεταξύ των 7340 θετικών για SARS-CoV-2 ασθενών υπήρχαν 725 (9,9%), 4210 (57,4%), και 136 (1,9%) ασθενείς με άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και ατοπική δερματίτιδα αντίστοιχα. Το ποσοστό θετικού ελέγχου για SARS-CoV-2 ήταν 2,3% στους ασθενείς με άσθμα και 2,2% σε αυτούς χωρίς άσθμα (aOR: 1.08, 95% CI, 1.01-1.17, p<0.05). Στους ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα θετικό τεστ είχε το 3,3% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς χωρίς αλλεργική ρινίτιδα ήταν 2,8% (aOR: 1.18, 95% CI, 1.11-1.25, p<0.05). Τέλος το 2,2% των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα βρέθηκε θετικό στον SARS-CoV-2, έναντι του 2,5% των ασθενών χωρίς ατοπική δερματίτιδα (aOR: 0.93, 95% CI, 0.76-1.13, p>0.05). Άτομα με μη αλλεργικό άσθμα (άσθμα με επιπρόσθετη αλλεργική νόσο, δηλαδή αλλεργική ρινίτιδα ή ατοπική δερματίτιδα) είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο θετικού ελέγχου SARS-CoV-2 (aOR: 1.34, 95% CI, 1.07-1.71) σε σχέση με άτομα με αλλεργικό άσθμα (aOR: 1.06, 95% CI, 0.97- 1.17).

 

Βαρύτερη νόσο εμφάνισε το 6,9% των ασθενών με άσθμα και το 4,5% των ασθενών χωρίς άσθμα (aOR: 1.62, 95% CI, 1.01-2.67, p<0.05)· το 4.7% των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα έναντι του 3.7% των ασθενών χωρίς αλλεργική ρινίτιδα (aOR: 1.27, 95% CI, 1.00-1.64, p<0.05)· το 4.6% των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα και το 3,3 των ασθενών χωρίς ατοπική δερματίτιδα (aOR: 0.72, 95% CI, 0.18-2.9, p>0.05). Η ανάλυση της επίδρασης του ατοπικού προφίλ έδειξε ότι άτομα με μη αλλεργικό άσθμα είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για βαρύτερη νόσο (aOR: 4.09, 95% CI, 1.69-10.52) σε σχέση με αυτούς με αλλεργικό άσθμα (aOR: 1.40, 95% CI, 0.83-2.41).

 

Συνεπώς, η μελέτη έδειξε ότι, στον συγκεκριμένο πληθυσμό, πρόσφατο ή υποκείμενο άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα αυξάνουν την πιθανότητα θετικού ελέγχου για SARS-CoV-2 όπως και την πιθανότητα βαρύτερης νόσου. Το μη αλλεργικό άσθμα σε σχέση με το αλλεργικό αυξάνει την πιθανότητα θετικού ελέγχου για τον ιό και την βαρύτερης νόσησης.

 

Πηγή