Νεα

Χρήση ενδορρινικών κορτικοστεροειδών στην αλλεργική ρινίτιδα στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) σε συνεργασία με την ομάδα της ARIA (Η Αλλεργική Ρινίτιδα και η Επίδραση της στο Άσθμα) δημοσίευσαν τις ακόλουθες συστάσεις:

 

  1. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και COVID-19, η χρήση του ενδορρινικού κορτικοστεροειδούς δύναται να συνεχιστεί, στη συνιστώμενη δόση.
  2. Στους ασθενείς αυτούς δεν συνιστάται η διακοπή της χορήγησης του ενδορρινικού κορτικοστεροειδούς. Η χρήση του δεν έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί καταστολή του ανοσοποιητικού, ενώ η ενδεχόμενη συμπτωματολογία της αλλεργικής ρινίτιδας που πιθανόν να προκύψει με τη διακοπή της θεραπείας (πχ πταρμοί) αποτελεί παράγοντα διασποράς του κοροναϊού.
  3. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα και υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση, σύμφωνα με νεότερη γνώση.

 

Οι συστάσεις αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που εστάλησαν στα μέλη της ARIA, σχετικά με τη χρήση ενδορρινικών κορτικοστεροειδών στην αλλεργική ρινίτιδα και στην ανοσμία στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19.

 

H σημασία της συνέχισης της αγωγής της ρινίτιδας για την αποφυγή πταρμών αποτυπώνεται και στο παρακάτω βίντεο από JAMA Network:

 

Παραπομπή:

Intranasal corticosteroids in allergic rhinitis in COVID-19 infected patients: An ARIA-EAACI statement. Allergy 2020, Mar 31

 

Εκ μέρους της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας