Νεα

Παθητικό κάπνισμα: Διπλάσιος κίνδυνος νοσηλείας για παιδιά με άσθμα!

Η πιθανότητα να νοσηλευθούν παιδιά με άσθμα είναι διπλάσιος αν αυτά εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα, σύμφωνα με μελέτη που έγινε στη φημισμένη κλινική Mayo. Σύμφωνα με την Dr.Joshi, Αλλεργιολόγο Παίδων/Ανοσολόγο και υπεύθυνη της μελέτης, «…τα αποτελέσματα υπενθυμίζουν στους γονείς το πόσο επικίνδυνη είναι η έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα. Ξέραμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται σε καπνό, αλλά πόσο άσχημα μπορεί να εξελιχθεί το άσθμα τους δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο. Η μελέτη αυτή βοηθάει στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου […] και ένα παιδί έχει διπλάσιο κίνδυνο ασθματικής κρίσης και ανάγκης νοσηλείας αν μέλη της οικογένειας συνεχίζουν να καπνίζουν».

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Annals of Allergy, Asthma and Immunology και ενισχύει προηγούμενες που δείχνουν ότι το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον επιπολασμό και προκαλεί χειρότερο έλεγχο και αυξημένα συμπτώματα άσθματος. Έγινε ανασκόπηση 25 μελετών οι οποίες αφορούσαν σε 430,000 παιδιά με μέση ηλικία 7.6 ετών.

«Η μελέτη επίσης ανέδειξε το βάρος που προκύπτει για το δημόσιο σύστημα υγείας ως αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης. Τα παιδιά χάνουν ημέρες από το σχολείο και οι γονείς από τη δουλειά τους. Είναι μεγάλο το οικονομικό βάρος και για την οικογένεια και την κοινωνία. Επίσης κατά τη νοσηλεία έχουν αυξημένο κίνδυνο να κολλήσουν κάποια άλλη ενδονοσοκομειακή λοίμωξη – και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό!» λέει η Dr.Joshi.

Αναγνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να διακοπεί το κάπνισμα, η Dr.Joshi συνεργάστηκε με ειδικό τμήμα εξάρτησης από τη νικοτίνη της Mayo προκειμένου να αναπτυχθεί πρόγραμμα βοήθειας οικογενειών να ξεκινήσουν την προσπάθεια. Ανάλογα ιατρεία διακοπής καπνίσματος λειτουργούν και σε ελληνικά νοσοκομεία. «Πολλές φορές οι καπνιστές δε θα αλλάξουν συνήθεια για τους ίδιους, είναι όμως πολύ πιθανότερο να το κάνουν για τα παιδιά τους» προσθέτει η Dr. Joshi.