Νεα

Η ψυχική κατάσταση των παιδιών σε κατ’οίκον περιορισμό κατά την πανδημία Covid-19 στην επαρχία Hubei της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας Covid-19 στην πόλη Wuhan, της επαρχίας  Hubei, στην Κίνα, η κινεζική κυβέρνηση έκλεισε τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Περισσότερα από 180 εκ. μαθητές τέθηκαν σε κατ’οίκον περιορισμό. Η έναρξη της πανδημίας προκάλεσε έως τις 9 Απριλίου 2020 το κλείσιμο σχολείων σε 188 χώρες.

 

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους  στους μαθητές της επαρχίας  Hubei, με στόχο να συμβάλει στη βελτιστοποίηση των παρεμβάσεων για την ψυχική υγεία των παιδιών σε όλες τις χώρες που πλήττονται από COVID-19.

 

Κατά τη μελέτη απεστάλησαν διαδικτυακά ερωτηματολόγια σε 2330 μαθητές δημοτικού (τάξεις 2-6), εκ των οποίων 1485 στη Huangshi (μια πόλη 85km από την Wuhan) και 845 στη Wuhan, από την 28η Φεβρουαρίου έως την 5η Μαρτίου 2020. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στο φύλο, στους σχολικούς βαθμούς, στο βαθμό αισιοδοξίας για την επιδημία, στο βαθμό ανησυχίας για λοίμωξη στους ίδιους και στην παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους μέσω της κλίμακας Children’s Depression Inventory–Short Form (CDI-S).

 

Από το σύνολο των μαθητών 1784 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη (76,6%). Οι μαθητές παρέμειναν στο σπίτι για 33,7 ημέρες κατά μέσο όρο (SD=2.1). 403 μαθητές (22,6%) ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης ενώ 337 μαθητές (18,9%) ανέφεραν συμπτώματα άγχους, ποσοστά υψηλότερα σε σχέση με άλλες μελέτες. Οι μαθητές στη Wuhan είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο καταθλιπτικών συμπτωμάτων από εκείνους στη Huangshi. Ο κίνδυνος συμπτωμάτων κατάθλιψης σχετίστηκε ανάλογα με το βαθμό ανησυχίας και αντιστρόφως ανάλογα με το βαθμό αισιοδοξίας των μαθητών. Δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και συμπτωμάτων άγχους.

 

Στην παρούσα μελέτη η μείωση των εξωτερικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικής συναναστροφής πιθανόν να σχετίζεται με την αύξηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Σοβαρές λοιμώδεις ασθένειες μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική υγεία των παιδιών, όπως κάνουν και άλλες τραυματικές εμπειρίες. Αυτή η μελέτη δε μπορεί να προσδιορίσει πόσο θα διαρκέσουν τα συμπτώματα αυτά, ωστόσο η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης μιας επιδημίας στη ψυχική υγεία των μαθητών μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη καθοδήγηση μελλοντικών παρεμβάσεων.

 

Παραπομπή: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765196?guestAccessKey=d6fb4b18-ee55-42f7-9070-523655ac1621&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamapediatrics&utm_term=mostread&utm_content=olf-widget_05072020