Νεα

Ατοπική Δερματίτιδα και COVID-19

Οι ασθενείς με σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα συχνά χρήζουν συστηματικής ανοσοτροποποιητικής θεραπείας προκειμένου να ελέγξουν τη νόσο τους, γεγονός που τους κατατάσσει στις ευπαθείς ομάδες για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

 

Για τους ασθενείς αυτούς η Ευρωπαϊκή Ομάδα που ασχολείται με την Ατοπική Δερματίτιδα (European Task Force on Atopic Dermatitis) δημοσίευσε τις ακόλουθες συστάσεις, εν μέσω της πανδημίας COVID-19:

 

Ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική ανοσοτροποποιητική θεραπεία:

  • Συνέχιση της ανοσοτροποποιητικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ανοσοκατασταλτικών, καθώς έξαρση της νόσου μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις.
  • Εφαρμογή των οδηγιών του εκάστοτε Εθνικού Συστήματος Υγείας για ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου.
  • Καλό πλύσιμο χεριών με σαπούνια με μη-ερεθιστικές ουσίες και απολυμαντικά. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί η εφαρμογή ενυδατικής κρέμας.

Συννοσηρότητες και διακοπή συστηματικής αγωγής:

  • Σε ασθενείς με διάγνωση COVID-19, αφού εκτιμηθεί ο κίνδυνος σοβαρής νόσου η ανοσοτροποποιητική θεραπεία μπορεί να διακοπεί ή να συνεχιστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για οποιαδήποτε ενεργό λοίμωξη σε έδαφος σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας.
  • Τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα επιδρούν και στις συννοσηρότητες (άσθμα, ΧΑΠ, ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα κλπ). Η απότομη διακοπή της συστηματικής θεραπείας ίσως προκαλέσει έξαρσης της ατοπικής δερματίτιδας ή των συννοσηροτήτων.
  • Εάν σε επιβεβαιωμένη λοίμωξη, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της αγωγής αυτής από το θεράποντα ιατρό, συστήνεται επαρκής θεραπεία τοπικά, με σκοπό την πρόληψη των εξάρσεων και στενή παρακολούθηση των συννοσηροτήτων.
  • Σε ασθενή με σοβαρή και επιπλεγμένη ατοπική δερματίτιδα συστήνεται εκτίμηση σε ειδικό κέντρο.

Σχέση της Ατοπικής Δερματίτιδας, των συννοσηροτήτων και της ανοσοτροποποητικής ή ανοσοκατασταλτικής θεραπείας και της COVID-19:

  • Η ατοπική δερματίτιδα είναι παράγοντας κινδύνου για εκτεταμένες ιογενείς δερματικές λοιμώξεις. Από την άλλη, συστηματικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, όπως η κυκλοσπορίνη, μπορεί να επιδρούν στους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού έναντι του ιού. Προς το παρόν, δε γνωρίζουμε πώς ο νέος κορονοϊός επιδρά στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα και ειδικά σε αυτούς που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητική αγωγή.
  • Γνωστές εκτεταμένες ιογενείς δερματικές λοιμώξεις σε έδαφος ατοπικής δερματίτιδας, όπως το ερπητικό έκζεμα και ο έρπης ζωστήρας μπορούν να λειτουργήσουν ως πιθανό παράδειγμα για το χειρισμό ασθενών με συστηματική αγωγή και συν-λοίμωξη με COVID-19, αλλά τα δεδομένα δεν είναι επαρκή.
  • Στοχευμένη θεραπεία όπως το dupilumab δε θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο ιογενών λοιμώξεων και μάλλον είναι προτιμότερη από τα συμβατικά ανοσοκατασταλτικά, όπως η κυκλοσπορίνη.

Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα και υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση, σύμφωνα με νεότερη γνώση.

 

Παραπομπή:

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 29. doi: 10.1111/jdv.16411