Η Γαλάνη Μαρία γεννήθηκε το 1980 στα Τρίκαλα. Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 1998 και την ίδια χρονιά εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι Επιμελήτρια Β’ Αλλεργιολογίας, στη Μονάδα Αλλεργιολογίας Β’ Παν. Παιδιατρικής Κλινικής, Νος. Παίδων « Π. & Αγλ. Κυριακού».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΙ

09/2006 :  Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

06/2013 :  Διπλωματούχος European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) – 6thEAACI/UEMS Knowledge Examination in Allergology and Clinical Immunology


10/2013 : Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20/08/2007 – 05/09/2009: Ειδικευόμενη Ιατρός στην Παθολογία στην Α’ Παθολογική κλινική του Γ. Ν. Τρικάλων

2009 – 2010:  Ιατρός ομάδος στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα παίδων –νέων

12/05/2010 – 12/05/2013: Ειδικευόμενη Ιατρός στην Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του Γ. Ν. «ΛΑΙΚΟ»

18/08/2014 – 01/10/2014: Ιατρός σε Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Δήμου Αθηναίων (παίδων, ενηλίκων)

08/10/2014 – 12/12/2015: Ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακών του Γ. Ν. Τρικάλων, 5ης Υ.ΠΕ.

30/03/2016 – σήμερα: Επιμελήτρια Β΄ επί θητεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας, Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ‘Π. & Α. Κυριακού’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες

  1. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας  (EAACI)
  2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ)

Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας στους Τομείς της:

  1. Παιδιατρικής Αλλεργίας της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ)
  2. Τροφικής Αλλεργίας της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ)

Συμμετοχή με Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια ( 11 )

Παρακολούθηση Επιστημονικών Σεμιναρίων – Συνεδρίων ( 42 )


Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 2021. All rights reserved.