Συνεδριακά εργαστήρια (workshop) & Masterclasses

  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα Συνεδριακά Εργαστήρια, διοργανώνονται από τη Μονάδα μας 2 φορές το χρόνο και απευθύνονται σε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας, με διάθεση για εμβάθυνση στο αντικείμενο. Έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων, έτσι ώστε να προάγεται η δυνατότητα εκτενούς συζήτησης και ανάλυσης των παρουσιάσεων και των δεδομένων. Παρουσιάζονται θέματα στα οποία η Μονάδα έχει ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και σε πολλές περιπτώσεις τίθενται προς συζήτηση, για πρώτη φορά Εθνικά ή και παγκόσμια, σημαντικά ευρήματα και πρόοδοι. Αναλύονται τα νεότερα δεδομένα στην Αλλεργιολογία και γίνεται ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, εντοπισμός κοινών προκλήσεων που μπορεί αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες κατά το έργο τους και αποκομίζονται εμπειρίες ενώ παράλληλα ενισχύεται η αντικειμενικότητα και η δυνατότητα πρόγνωσης.

  • YEAR IN REVIEW

Το «Year in Review – Αλλεργιολογικές Εξελίξεις» διοργανώθηκε πρώτη φορά το 2012 από τη Μονάδα μας σε συνεργασία με το Αλλεργιολικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό» και της Μονάδας Αλλεργιολογίας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικό». Οι ειδικευόμενοι στην Αλλεργιολογία και από τα τρία κέντρα, υπό την καθοδήγηση των επιβλεπόντων τους, καλούνται να οργανώσουν και να εκθέσουν τη γνώση και την άποψη που διαμορφώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία κατά το τελευταίο έτος. Αναλύουν και σχολιάζουν σχετικά άρθρα, ταξινομούν επιστημονικά επιτεύγματα, αναγνωρίζουν επιστημολογικές προσεγγίσεις και θέσεις, αξιολογούν με τη σύνθεση επιχειρημάτων βασικές αρχές, θεωρίες, μεθόδους, εφαρμογές, συσχετίζουν επιστημονικές έννοιες, ιδέες, ενώ χτίζουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα των επερχόμενων συνεδριακών εργαστηρίων/masterclasses μας αλλά και να ανατρέξετε στα προηγούμενα από εδώ.