Ως πανεπιστημιακή Μονάδα, η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής πρακτικής. Η αλλεργιολογική γνώση πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει κτήμα όλων των συναφών ειδικοτήτων καθώς μόνο μέσα από τη συνεργασία τους μπορεί να προκύψει το μέγιστο όφελος για τα παιδιά. Στην κατεύθυνση αυτή, κάθε χρόνο οργανώνεται πλήθος εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων ή ημερίδων με γενικότερο ή ειδικό, κάθε φορά, γνωστικό αντικείμενο. Αυτά απευθύνονται σε όλον τον ιατρικό, και όχι μόνο, κόσμο αλλά κυρίως σε αλλεργιολόγους, παιδιάτρους, γαστρεντερολόγους, ωτορινολαρυγγολόγους, δερματολόγους, πνευμονολόγους και όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί της αλλεργιολογικής γνώσης και πρακτικής. Η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή απόψεων σε αυτές τις εκδηλώσεις μόνο όφελος μπορεί να έχει στο βασικό μέλημα του ιατρού – την εφαρμογή στη καθημερινότητα της τελευταίας ιατρικής κατάκτησης.