Παρουσιάσεις περιστατικών

Η εκπαιδευτική διαδικασία των ειδικευομένων του τμήματος περνάει και μέσα από την παρουσίαση περιστατικών σε όλο το προσωπικό τη Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής της οποίας αναπόσπαστο τμήμα είναι η Αλλεργιολογική Μονάδα.

 
Πρόκειται για περιοδική παρουσίαση περιστατικών που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά: μπορεί να είναι περιστατικά με δυσκολίες στη διάγνωσή τους, που απαιτούν υψηλό βαθμό υποψίας, ενδελεχή γνώση της παθοφυσιολογίας και κατάλληλη χρήση διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου να οδηγηθεί ο ιατρός στη διελεύκανσή τους. Μπορεί εξάλλου να πρόκειται για σπάνιες κλινικές οντότητες που κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστούν προκειμένου να υπάρχει στο μέλλον υψηλός δείκτης υποψίας από ιατρούς και άλλων υποειδικοτήτων. Τέλος, μπορεί να παρουσιάζονται περιστατικά με θεραπευτικές δυσκολίες, που παρουσίασαν αποτυχία ή επιπλοκή στις αρχικές προσεγγίσεις και επομένως αναδεικνύουν την πολλαπλότητα της θεραπευτικής διαδικασίας.

 
Σε κάθε περίπτωση, οι παρουσιάσεις αυτές εκτός από το όφελος σε καθαρά ιατρικό επίπεδο, είναι απόλυτα χρήσιμες καθώς αποτελούν τόσο τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας διδακτικών παρουσιάσεων, όσο και το πρώτο στάδιο έκθεσης του ειδικευομένου σε κοινό.