Στη Μονάδα απασχολούνται ιατροί όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Φοιτητές, ειδικευόμενοι, εξειδικευόμενοι ιατροί και μεταπτυχιακοί υπότροφοι βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το ειδικευμένο προσωπικό ώστε να προκύψουν στο μέλλον ιατροί με υψηλό επίπεδο αλλεργιολογικής κατάρτισης. Στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας οργανώνονται κύκλοι μαθημάτων λεπτομέρειες για τα οποία θα βρείτε επίσης στο τμήμα αυτό.