Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα για τον SARS-CoV2;

Όχι ακόμη. Τα άτομα που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ανακούφισης των συμπτωμάτων. Άτομα με σοβαρή συμπτωματολογία χρειάζονται περαιτέρω υποστηρικτική φροντίδα. Καθώς πρόκειται για νέο ιό, δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο. Το ενδιαφέρον των ερευνητών κινείται προς τη δημιουργία εμβολίου το οποίο όμως  αναμένεται να είναι έτοιμο εντός αρκετών μηνών.