Ποιος είναι ο χρόνος επώασης;

Χρόνος επώασης ονομάζεται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην μόλυνση από τον ιό και την έναρξη εμφάνισης συμπτωμάτων. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από γνωστούς κορωνοϊούς, όπως είναι ο MERS-CoV και ο SARS-CoV1  ο χρόνος επώασης του SARS-CoV2 υπολογίζεται σε 5-11 ημέρες, με απώτατο όριο τις 14 ημέρες.

 

https://annals.org/aim/fullarticle/2762808/incubation-period-coronavirus-disease-2019-covid-19-from-publicly-reported