Μπορώ να κολλήσω SARS-CoV2 από το κατοικίδιο μου;

 

Όχι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα ζώα συντροφιάς, όπως οι γάτες και οι σκύλοι, μεταδίδουν τον SARS-CoV2.

 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf