Μπορεί ο νέος κορωνοϊός να προσβάλλει και το κεντρικό νευρικό σύστημα;

Η συνήθης κλινική εικόνα της COVID-19 περιλαμβάνει συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, όπως ο βήχας και η δύσπνοια. Ωστόσο αρκετοί ασθενείς παρουσιάζουν επιπλέον κεφαλαλγία, ναυτία, εμέτους και σύγχυση, συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται σε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Οι κορωνοϊοί γενικά έχουν την ικανότητα να προσβάλλουν το νευρικό σύστημα, αν και ο τρόπος που γίνεται αυτό δεν είναι ακόμα γνωστός. Λόγω της μεγάλης ομοιότητας με τους άλλους κορωνοϊούς, ο SARS-CoV2 είναι πιθανό να προσβάλλει επίσης το ΚΝΣ. Η δύσπνοια, η οποία εμφανίζεται περίπου 5 ημέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, μπορεί να οφείλεται και στην προσβολή των κέντρων που ρυθμίζουν την αναπνοή, αφού ο χρόνος αυτός είναι αρκετός ώστε ο ιός να εισβάλλει και να καταστρέψει τα κέντρα αυτά. Πρόσφατη μελέτη βρήκε ότι 88% των σοβαρών περιστατικών της COVID-19 είχαν και νευρολογική σημειολογία, συμπεριλαμβανομένου των οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων και της μειωμένης συνείδησης. Η γνώση ότι ο SARS-CoV2 πιθανόν να προσβάλλει το ΚΝΣ μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη  πρόληψη και θεραπεία της νόσου.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25728