Μπορεί να μεταδοθεί ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV2 από ζώο σε άνθρωπο;

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αρκετοί κορωνοϊοί κυκλοφορούν στα ζώα. Oι νυχτερίδες, για παράδειγμα, αποτελούν ξενιστή για τουλάχιστον 30 είδη κορωνοϊών. Ωστόσο για μόνο λίγα είδη κορωνοϊών έχει αναφερθεί μετάδοση από ζώα σε ανθρώπους. Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι ο SARS–CoV1, που εμφανίστηκε στην Κίνα το 2002, πιθανό να μεταδόθηκε από μοσχογαλές σε ανθρώπους και ο MERS-CoV, που εμφανίστηκε στη Σαουδική Αραβία το 2012, μεταδόθηκε από καμήλες σε ανθρώπους. Καθώς τα συστήματα επιτήρησης νοσημάτων βελτιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ πιθανό να ανιχνευθούν περισσότεροι κορωνοϊοί.

 

Όσον αφορά στον νέο κορωνοϊό SARS-CoV2, δεν έχει εντοπισθεί ακόμα η πηγή προέλευσης του στα ζώα. Πιθανολογείται ότι  ο ενδιάμεσος ξενιστής είναι οι παγκολίνες, ένα είδος μυρμηγκοφάγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο SARS-CoV2 μπορεί να μεταδοθεί από όλα τα ζώα  ή από το κατοικίδιο σας.

 

Η κατανάλωση ελεγμένων και καλά μαγειρεμένων ζωικών προϊόντων δε φαίνεται να εγκυμονεί κινδύνους μετάδοσης του ιού.  Ως μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών προϊόντων. Κατά την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων, προκειμένου να αποφεύγεται η επιμόλυνση.

 

https://www.mdpi.com/1999-4915/12/2/244