Ερευνητικό πρωτόκολλο SOTI στο αυγό με τη χορήγηση υποαλλεργικού αυγού