Πρόβλεψη αντιδραστικότητας στις τροφικές προκλήσεις μέσω βιοδεικτών ρινικών εκκρίσεων