Δοκιμασία νυγμού

Η δοκιμασία νυγμού χρησιμοποιείται στο Ιατρείο Ανοσοθεραπείας για την παρακολούθηση της Ανοσοθεραπείας σε υμενόπτερα έντομα (μέλισσες και σφήκες).
Η Ανοσοθεραπεία, όπως μπορείτε να διαβάσετε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, αποτελεί τη μόνη θεραπευτική διαδικασία με την οποία ο ασθενής αναπτύσει ανοχή σε ενδεχόμενο νέο νυγμό από υμενόπτερο έντομο. Πρόκειται για εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο η οποία στην περίπτωση της μέλισσας φθάνει το 85%, ενώ στην περίπτωση της σφήκας αγγίζει και ξεπερνάει το 95%.
Το απόλυτο κριτήριο που επιβεβαιώνει τα παραπάνω νούμερα είναι η έκθεση του ασθενούς εκ νέου σε νυγμό. Αν αυτός γίνει στο φυσικό περιβάλλον (νυγμός πεδίου) και η αναφορά περί της μη αντίδρασης είναι αξιόπιστη τότε επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου/πρωτοκόλου που εφαρμόζεται και συνεχίζει ως έχει μέχρι την ολοκλήρωση 3 έως 5 ετών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Αν, ωστόσο, ένα έτος μετά την έναρξη της ανοσοθεραπείας δεν έχει προκύψει νυγμός πεδίου, ή η αναφορά δεν είναι αξιόπιστη (κάτι που αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση), τότε ο ασθενής προσέρχεται στη Μονάδα για τη δοκιμασία νυγμού, την από τον Ιατρό δηλαδή χορήγηση νυγμού με το υπεύθυνο έντομο. Αυτό (είτε μέλισσα, είτε σπανιότερα σφήκα) προσκομίζεται από τον ασθενή. Η δοκιμασία νυγμού γίνεται με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, σε περιβάλλον απόλυτα οργανωμένο και με προσωπικό έτοιμο να αντιμετωπίσει την μικρή, αλλά υπαρκτή, πιθανότητα αντίδρασης.
Αν η δοκιμασία νυγμού είναι αρνητική, τότε καθησυχάζεται ο ασθενής και η οικογένειά του και συνεχίζει ως έχει την ανοσοθεραπεία του όπως προαναφέρθηκε. Αν, αντίθετα, είναι θετική τότε επαναπροσδιορίζεται το πρωτόκολο και αναζητούνται οι καλύτερες δυνατές εναλλακτικές επιλογές. Με λίγα λόγια και συμπερασματικά, η δοκιμασία νυγμού είναι η απαραίτητη μέθοδος με την οποία εξασφαλίζεται ότι ο μικρός ασθενής πορεύεται σωστά στην προσπάθεια οριστικής αντιμετώπισης της αλλεργίας του στις μέλισσες και τις σφήκες.

 

 

Dr.Δημήτρης Μήτσιας
Αλλεργιολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικής Μονάδας