Αιματολογικός έλεγχος

 

Οι βασικές αιματολογικές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον αλλεργιολογικό έλεγχο είναι:

  • Η ολική IgE,
  • οι ειδικές IgE (γνωστές ως RAST ή CAP), και
  • ο προσδιορισμός  ανασυνδιασμένων αλλεργιογόνων με τη μέθοδο της μοριακή διάγνωσης.

16281HSD

Απαραίτητες επιπλέον εξετάσεις συνήθως είναι μία πρόσφατη  γενική αίματος (για την εκτίμηση πιθανής αναιμίας και των ηωσινοφίλων) καθώς και αδρός βιοχημικός έλεγχος. Σε ειδικές περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες ανοσοανεπάρκειας ζητείται έλεγχος ανοσοσφαιρινών, κυτταρικής ανοσίας, αυτοανοσίας κ.ά.

Η ολική IgE: πρόκειται για εξέταση αναφοράς, μιας και αποτελεί αδρό δείκτη αλλεργίας. Θα πρέπει όμως ο ειδικός  ιατρός να την αξιολογήσει με βάση το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς. Συχνά παρατηρείται αυξημένη σε ασθενείς απλώς με  ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας και γι’αυτό δε θα πρέπει να θορυβεί τους γονείς ακόμα και αν φαίνεται εξαιρετικά υψηλή.

Οι  ειδικές IgE: είναι μεγαλύτερης σημασίας, διότι ανιχνεύουν στο αίμα ειδικά αντισώματα για το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, που προσπαθεί ο ιατρός να συσχετίσει με τα συμπτώματα του ασθενούς του. Αυτά τα αλλεργιογόνα  μπορεί να είναι :

  • αεροαλλεργιογόνα,
  • τρόφιμα,
  • φάρμακα, ή
  • δηλητήρια υμενόπτερων εντόμων (μέλισσες/σφήκες).

Τα ανασυνδιασμένα αλλεργιογόνα: Τα τελευταία χρόνια η διάγνωση των αλλεργικών νόσων στο αίμα έχει γίνει ακόμη πιο ειδική με τη χρήση των ανασυνδιασμένων αλλεργιογόνων (μοριακή διάγνωση). Αυτά στηρίζονται  στην ανίχνευση ειδικών IgE στο αίμα για συγκεκριμένα τμήματα ενός αλλεργιογόνου και η διαγνωστική τους αξία είναι ιδιαίτερη. Δίνουν πλέον στον αλλεργιολόγο τη δυνατότητα  να ξεχωρίσει με εξαιρετική ακρίβεια τον αλλεργιολογικό παράγοντα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ειδική θεραπεία του ασθενούς (όπως στην ανοσοθεραπεία). Έτσι στην περίπτωση για παράδειγμα της αναπνευστικής αλλεργίας και της αλλεργίας σε μέλισσες και σφήκες, με τη μοριακή διάγνωση επιτυγχάνεται  πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στον καθορισμό της σύνθεσης και επομένως και της αναμενόμενης αποτελεσματικότητας των εμβολίων της ανοσοθεραπείας. Επίσης στην περίπτωση της τροφικής αλλεργίας, οι εξετάσεις ανασυνδιασμένων αλλεργιογόνων επιτρέπουν  στον ειδικό ιατρό την ακριβέστερη πρόγνωσή της και το σχεδιασμό συγκεκριμένων μεθόδων για την ταχύτερη αντιμετώπισή της.

Οι αιματολογικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ανεξαρτήτως λήψης τροφής ή φαρμακευτικής αγωγής. Το εργαστήριο της Μονάδας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για τη διενέργεια όλων των παραπάνω εξετάσεων.

 

Κασσιανή Τζέλη

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας