Τακτικό Ιατρείο

 

 

Το Τακτικό Ιατρείο είναι το κέντρο της Αλλεργιολογικής μονάδας. Εκεί θα βρεθεί ένας μικρός ασθενής, την πρώτη φορά που θα μας επισκεφθεί. Επίσης, εδώ εξετάζονται και αξιολογούνται οι ασθενείς για πρώτη φορά, ώστε στη συνέχεια να παραπεμφθούν για αντιμετώπιση στα ειδικά ιατρεία.

Παράλληλα, στο Τακτικό Ιατρείο παρακολουθούνται οι ασθενείς μας των οποίων οι ανάγκες στη δεδομένη χρονική περίοδο,  δεν χρήζουν αντιμετώπισης σε ειδικό ιατρείο.