Ποια είναι η θεραπεία της τροφικής αλλεργίας;

Ο αλλεργιολόγος/ανοσολόγος μπορεί να συστήσει στον ασθενή την τήρηση ενός διατροφικού ημερολογίου, στο οποίο να καταγράφει λεπτομερώς τις τροφές που καταναλώνει, την ημερομηνία, την ώρα και οποιαδήποτε συμπτώματα προκύπτουν έπειτα από την κατανάλωση της τροφής.  Όταν υπάρχουν υποψίες για αλλεργία σε κάποια τροφή, ο αλλεργιολόγος μπορεί να προτείνει τη δίαιτα αποφυγής, δηλαδή τη διαγραφή της τροφής από το διαιτολόγιο για ένα διάστημα.  Αν τα συμπτώματα ανακουφιστούν, ο αλλεργιολόγος/ανοσολόγος μπορεί να προσθέσει εκ νέου την τροφή για να καθορίσει αν προκαλεί κάποια αντίδραση (αν και αυτό δεν εφαρμόζεται ποτέ σε ασθενείς με ιστορικό αναφυλαξίας).