Όταν μιλάμε για αλλεργία στο αναπνευστικό σύστημα, σε ποια νοσήματα αναφερόμαστε;

Οι δύο κυριότερες εκφράσεις της αλλεργίας στο αναπνευστικό σύστημα είναι η αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθμα. Η αλλεργική ρινίτιδα/επιπεφυκίτιδα και το αλλεργικό άσθμα οφείλονται σε ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Αυτά μπορεί να είναι ενδοοικιακά ή εξωοικιακά, να απαντώνται όλο το χρόνο ή σε συγκεκριμένες εποχές του έτους, να προκαλούν συμπτώματα ποικίλα είτε από τη μύτη και τα μάτια (καταρροή, φτερνίσματα, μπούκωμα, δακρύρροια) ή/και από τους πνεύμονες (βήχας, συριγμός, συμπτώματα κατά την άσκηση ή το κλάμα κ.λπ.)