Τι είναι το τεστ πρόκλησης;

Αν και πάλι υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση της τροφικής αλλεργίας, ο αλλεργιολόγος/ανοσολόγος μπορεί να συστήσει ένα τεστ πρόκλησης, δηλαδή προσπάθεια λήψης της τροφής. Τα τεστ αυτά πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο υπό στενή παρακολούθηση. Συνήθως, η ύποπτη τροφή χορηγείται στον ασθενή σταδιακά σε μικρές ποσότητες. Όταν εφαρμοστούν σωστά, οι προκλήσεις αυτές είναι πολύ αξιόπιστες στην καθιέρωση μιας συγκεκριμένης σχέσης αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα σε μια τροφή και σε ένα αλλεργικό σύμπτωμα.