Ποιες είναι οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής;

Η διάγνωση της φαρμακευτικής αλλεργίας είναι πολυδιάστατη με κυριότερο στοιχείο της το ιστορικό της αντίδρασης. Σε δεύτερο χρόνο, γίνονται δερματικά τεστ νυγμού ή ενδοδερμικά με το πιθανό υπαίτιο φάρμακο αλλά και συγγενικά του, καθώς και αιματολογικός έλεγχος. Οι εξετάσεις αυτές μερικές φορές δίνουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα και γι’ αυτό χρειάζεται εμπειρία στην ερμηνεία τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν την αλλεργία ή να απελευθερώσουν τη δυνατότητα χρήσης του φαρμάκου.
Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι καθαρά και η λύση δίνεται από τη δοκιμασία πρόκλησης. Ο ασθενής λαμβάνει στη Μονάδα σταδιακά αυξανόμενες δόσεις από το φάρμακο και παρατηρείται η αντίδρασή του ώστε να υπάρξει οριστική διάγνωση της αλλεργίας.