Τι πρέπει να ξέρω για την αλλεργία στο Λατέξ;

Η αλλεργία στο λατέξ φαίνεται να προέρχεται από την αυξημένη χρήση γαντιών από λατέξ στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας κατά την εφαρμογή μεθόδων προστασίας κατά των λοιμώξεων, οι οποίες καθιερώθηκαν σε υγειονομικά κέντρα, καθώς και σε μεταβολές κατά τη διαδικασία της κατασκευής προϊόντων από λατέξ.