Τι είναι ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2; 

Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19 ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών που προκαλούν ασθένειες τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο. Ο νέος κορωνοϊός δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη κορωνοϊού (π.χ. 229E, NL63, OC43, HKU1) που απομονώνονται συχνά στον άνθρωπο και προκαλούν ήπια συμπτωματολογία όπως το κοινό κρυολόγημα.

 

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/