Βοηθά η Ανοσοθεραπεία στην αλλεργία στα Υμενόπτερα;

Η Ανοσοθεραπεία στην περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας. Σειρά μελετών εδώ και πολλά χρόνια έχει δείξει ότι προστατεύει σε ενδεχόμενο τσίμπημα από επικίνδυνη αντίδραση τουλάχιστον το 85% των ασθενών που την επιλέγουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών δε χρειάζεται να λάβουν οποιαδήποτε αγωγή. Όπως και στην περίπτωση της αναπνευστικής αλλεργίας η ανοσοθεραπεία έχει πετύχει την τροποποίηση του ανοσοποιητικού προς όφελος του ασθενούς!
Η διάρκεια της ανοσοθεραπείας είναι τουλάχιστον 3 χρόνια για την αλλεργία σε σφήκα και 5 χρόνια για τη μέλισσα. Ο ασθενής φαίνεται ότι είναι προστατευμένος από τους πρώτους μήνες εφαρμογής της. Η διάρκεια των 3-5 ετών, ωστόσο, εξασφαλίζει τη συνέχιση της προστασίας για πολλά έτη (πάνω από οκτώ σύμφωνα με πολλές μελέτες) και μετά τη διακοπή της ανοσοθεραπείας.
Η ανοσοθεραπεία στα υμενόπτερα, έντομα δηλαδή όπως η σφήκα και η μέλισσα, γίνεται μόνο στη Μονάδα καθώς υπάρχει μόνο σε υποδόρια, ενέσιμη δηλαδή, μορφή. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ειδικό, υπερταχύ πρωτόκολλο χορήγησης που απαιτεί από τον ασθενή να έρθει στη Μονάδα μας μόνο τις πρώτες τρεις φορές (δηλαδή τους πρώτους δύο μήνες). Μετά μπορεί να συνεχίσει, σε συνεργασία με ειδικό Αλλεργιολόγο, στον τόπο καταγωγής του.