Τι πρέπει να γνωρίζω για την αλλεργία στο Γάλα Αγελάδος;

Αλλεργία στο γάλα αγελάδος ορίζεται η ανοσολογικά μεσολαβούμενη αντίδραση υπερευαισθησίας στις πρωτείνες του γάλακτος. Η αλλεργία στο Γάλα Αγελάδος είναι η συχνότερη τροφική αλλεργία στα παιδιά. Παρόλο που και στους ενήλικες αναφέρονται περιπτώσεις αλλεργικής αντίδρασης χωρίς προηγούμενο ιστορικό, η αλλεργία στο γάλα εμφανίζεται κατά κανόνα στη βρεφική ηλικία και υποχωρεί σταδιακά στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Ο επιπολασμός της αλλεργίας στο Γάλα Αγελάδος σε μελέτες που βασίστηκαν στο κλινικό ιστορικό και τις θετικές δερματικές δοκιμασίες (Skin prick tests-SPTs) παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τον πληθυσμό και κυμαίνεται γύρω στο 1-9%, ενώ σε μελέτες που βασίστηκαν σε διπλές τυφλές προκλήσεις κυμαίνεται από 0-3% στην προσχολική ηλικία.
Το πρωτεϊνικό κλάσμα του αγελαδινού γάλακτος αποτελείται από τις καζεΐνες (80% των πρωτεϊνών) και τις πρωτεΐνες του ορού (20% των πρωτεινών) με τη β-λακτοσφαιρίνη ως την κύρια πρωτείνη. Όλες οι πρωτεΐνες φαίνεται να είναι υπεύθυνες για τις δερματικές αντιδράσεις, αλλά οι καζεΐνες ευθύνονται για τις ισχυρές συστηματικές (κυκλοφορούντες IgE) αντιδράσεις.
Δυο είναι οι κύριοι τύποι αλλεργίας στις πρωτεΐνες του Γάλακτος Αγελάδος: ο άμεσος (αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, κνίδωση, έμετοι) και ο επιβραδυνόμενος (πχ αλλεργική πρωκτοκολίτιδα, ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια).