Τι πρέπει να κάνουν τα άτομα με άσθμα εάν έχουν συμπτώματα πυρετού και βήχα;

  • Ακολουθείστε το σχέδιο δράσης που σας έχει δώσει ο ιατρός σας.
  • Παραμείνετε στο σπίτι σας.
  • Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας και με το ΕΟΔΥ.

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον ιατρό σας ώστε να σας κατευθύνει προς τις  κατάλληλες ενέργειες (παραμονή στο σπίτι, επίσκεψη στο ιατρείο ή μετάβαση στα επείγοντα).

 

 

https://community.aafa.org/blog/coronavirus-2019-ncov-flu-what-people-with-asthma-need-to-know)