Τα εμβόλια έναντι του πνευμονιόκοκκου και της γρίπης παρέχουν κάποια προστασία για την εμφάνιση πνευμονίας από κορωνοϊό;

Όχι. Τα εμβόλια έναντι του πενυμονικοκόκκου και της γρίπης δεν προστατεύουν από τη νόσηση ή την πνευμονία COVID-19. Ωστόσο συστήνεται ο εμβολιασμός σε ασθενείς άσθμα ή άλλες παθήσεις του αναπνευστικού, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη.

 

https://community.aafa.org/blog/coronavirus-2019-ncov-flu-what-people-with-asthma-need-to-know

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters