Ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο COVID-19;

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι ηλικιωμένοι καθώς και τα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενο χρόνιο νόσημα όπως παθήσεις της καρδιάς, υπέρταση, παθήσεις των πνευμόνων, του ήπατος (συκώτι) σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, ανοσοανεπάρκεια.

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/