Μπορεί ο εργαστηριακός έλεγχος για τη νόσο COVID-19 να είναι αρχικά αρνητικός και αργότερα να θετικοποιηθεί;

Όταν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός σημαίνει ότι ο ιός SARS-CoV-2 δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί στα αρχικά στάδια της νόσου. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα και όσο η νόσος εξελίσσεται ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να γίνει θετικός. Εάν ο ασθενής έχει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, και ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός, η νόσος αποδίδεται σε άλλο αίτιο και όχι στον ιό SARS-CoV-2.

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/