Με τι φάρμακα αντιμετωπίζεται το άσθμα;

Η αντιμετώπιση του άσθματος περιλαμβάνει τη χρήση κατάλληλών φαρμάκων για την πρόληψη και τον έλεγχο των συμπτωμάτων του άσθματος και για τη μείωση λοιμώξεων στους αεραγωγούς. Τα φάρμακα για το άσθμα εντάσσονται σε δυο γενικές κατηγορίες. Τα φάρμακα ταχείας δράσης που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ανακούφιση των συμπτωμάτων περιλαμβάνουν:
Βρογχοδιασταλτικά, τα οποία εν γένει χρησιμοποιούνται ως «φάρμακα διάσωσης» ανοίγοντας τους βρογχικούς σωλήνες έτσι ώστε να μπορεί να περνάει περισσότερος αέρας. Τα βρογχοδιασταλτικά περιλαμβάνουν αγωνιστές βήτα και αντιχολινεργικά και διατίθενται σε υγρή ή ενέσιμη μορφή, σε χάπια και σε σπρέι.
Κορτικοστεροειδή τα οποία χορηγούνται για σύντομες περιόδους δια του στόματος ή με ένεση για να επιταχύνουν τη διάλυση της λοίμωξης των αεραγωγών.
Τα μακροπρόθεσμα φάρμακα λαμβάνονται καθημερινά για τον έλεγχο της λοίμωξης των αεραγωγών σε περίπτωση επίμονου άσθματος. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:
Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή: Είναι η πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμη θεραπεία για το επίμονο άσθμα. Σε γενικές γραμμές είναι ανεκτικά και ασφαλή στην προτεινόμενη δοσολογία.
Χρωμολίνη ή νεδοκρομίλη: Σταματά την ανάπτυξη της λοίμωξης στους πνεύμονες και βοηθά στην πρόληψή της. Η αντίδραση σε αυτά τα δυο φάρμακα δεν είναι τόσο προβλέψιμη όσο η αντίδραση στα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.
Τροποποιητές λευκοτριενίων: Καταπολεμούν ενδεχόμενες χημικές ουσίες που ονομάζονται λευκοτριένια και ευθύνονται για τη λοίμωξη των αεραγωγών μέσα στο σώμα. Εν γένει θεωρούνται ασφαλή φάρμακα.
Εισπνεόμενοι βήτα αγωνιστές: Είναι μακράς δράσης και ευεργετικοί όταν προστίθενται σε εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.
Μεθυξαλθίνες: Εξασφαλίζουν ήπια έως μέτρια διαστολή των αεραγωγών και μπορεί να έχουν ήπια αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα. Η μεθυξαλθίνη που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι η θεοφυλλίνη.
• Το Omalizumab εγκρίθηκε το 2003 ως μια νέα κατηγορία θεραπείας γνωστής ως αντι-IgE για ασθενείς με μέτριο έως οξύ επίμονο αλλεργικό άσθμα. Η IgE είναι ένα αντίσωμα, το οποίο έχουμε όλοι και ευθύνεται για την πρόκληση αλλεργικών προβλημάτων σε μερικούς ανθρώπους. Μπορεί να μειώσει τις αλλεργικές αντιδράσεις εξαφανίζοντας την ελεύθερη IgE από το σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί να προσκολληθεί στη γύρη (και σε άλλες ουσίες που είναι παρούσες).
Η συνδυασμένη θεραπεία με την προσθήκη ενός αγωνιστή βήτα 2 μακράς δράσεως σε χαμηλές έως μέτριες δόσεις εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση στον έλεγχο του άσθματος. Η προσθήκη ενός τροποποιητή λευκοτριενίων ή θεοφυλλίνης σε εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή επίσης βελτιώνει τον έλεγχο του άσθματος αλλά τα στοιχεία δεν είναι το ίδιο ουσιαστικά.

Βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του γιατρού σας για την κατάλληλη χρήση και δοσολογία των φαρμάκων σας.