Ειδικές αντιδράσεις

Στις αντιδράσεις επιβραδυνόμενου τύπου ανήκουν και μερικά σπάνια, αλλά συνήθως σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα σύνδρομα. Τα σημαντικότερα από αυτά λέγονται Stevens-Johnsonsκαι τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση (ΤΕΝ – ToxicEpidermal Necrolysis) κατά τα οποία εκτός του δέρματος προσβάλλονται και βλενογόνοι (στόμα, μάτια, γεννητικά όργανα). Όσο μεγαλύτερη είναι η δερματική έκτασηπου προσβάλεται τόσο μεγαλύτερη είναι η θνητότητα. Το σύνδρομο DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) παρατηρείται συχνά μετά από λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων και χαρακτηρίζεται από αύξηση ηωσινοφίλων στο αίμα και προσβολή του ήπατος (αύξηση τρανσαμινασών). Τέλος, η οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) παρατηρείται σπάνια.

 

 

Αυτό που ίσως έχει αξία είναι η αναγνώριση κάποιων σημάτων κινδύνου, κάποιων «dangersigns» που μπορεί να υποδηλώνουν επικίνδυνη αντίδραση και θα μας οδηγήσουν, λόγω της σοβαρότητας, άμεσα στον ειδικό για εκτίμηση:

 

–         Διάχυτο, ερυθηματώδες οίδημα προσώπου

–         Διάχυτο ερυθρόδερμα

–         Δέρμα ευαίσθητο και επώδυνο στην επαφή

–         Παρουσία φυσαλίδων, φλυκταινών και αποκόλληση του δέρματος σε κάποια σημεία

–         Κακουχία, πυρετός

–         Συμμετοχή βλεννογόνων, όπως μάτια, στόμα ή γεννητικά όργανα

 

Νάντια Πίσκου

Αλλεργιολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης Αλλεργιολογικής Μονάδας