Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας ασθενής μπορεί να αντιδράσει κατά τη διάρκεια μίας φαρμακευτικής θεραπείας. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλες αυτές οι αντιδράσεις αλλεργικές και συνεπώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση για το ποια αντίδραση είναι πραγματικά αλλεργική και ποια όχι .
Υπολογίζεται ότι μόνο το 5-10% του συνόλου των ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε φάρμακα είναι γνήσιεςαλλεργικές αντιδράσεις.Η πλειοψηφία των φαρμακευτικών αντιδράσεων δεν είναι αλλεργικές και οφείλονται σε παρενέργειες των φαρμάκων ( π.χ. υπνηλία στα αντιισταμινικά ), σε υπερδοσολογία ή αλληλεπίδραση μεταξύ 2 φαρμάκων.
Μία αντίδραση είναι αλλεργική όταν μεσολαβείται από ανοσολογικό μηχανισμό, είτε μέσω παραγωγής ειδικών αντισωμάτων (ανοσοσφαιρινών IgE), είτε μέσω παραγωγής ειδικών κυττάρων. Στην πρώτη περίπτωση οι αντιδράσεις είναι άμεσου τύπου, ενώ στη 2η πρόκειται για αντιδράσεις επιβραδυνόμενου τύπου.